آموزش بنفشه آفریقایی نمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش بنفشه آفریقایی نمدی

وسایل مورد نیاز:
نمد بنفش پر رنگ ۱قطعه ۴ در ۷ اینچی
نمد بنفش کم رنگ ۱قطعه ۵در ۸ اینچی
نمد سبز رنگ ۱قطعه ۱۱در ۱۷ اینچی
نمد زغال اخته ایی رنگ ۱قطعه ۱۱در ۱۷ اینچی
سیم مفطولی ۵تکه به طول ۱۵ اینچ
سیم مفتولی پوشش دار ۱۳ تکه به طول ۹ اینچ
مروارید زرد شیشه ایی ۱۰ عدد

روش کار:
مرحله اول: ابتدا از لینک زیر الگو گل را دانلود کنید و سپس پرینت گرفته وآماده کنید
دانلـــــود الــــــگـــــــو
مرحله دوم: از هر گلبرگ به تعداد ۵ تا روی نمد بنفش کم رنگ و ۵ تا روی نمد بنفش پر رنگ بکشید.
مرحله سوم:برگ کوچک و بزرگ به تعداد ۵ بار و برگ متوسط به تعداد ۳ بار روی نمد سبز بکشید .باید نمد زغال اخته ایی را زیر نمد زغال اخته ایی قرار دهید.( اگر نمیتونید دو رنگ سبز و زغال اخته ایی را روی هم فیکس کنید بهتر است قبل از کشیدن الگو دو قطعه را روی هم بگذارید و از لبه ها کوک بزنید تا محکم شود.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله چهارم: قبل از برش تمامی خطوطی که با نقطه چین روی الگو مشخص شده و شما روی نمد منتقل کرده اید را با استفاده از نخ گلدوزی و با کمک چرخ خیاطی شروع به دوختن کنید.
برای دوخت برگ ها دقت کنید که فاصله مشخص شده روی الگو که محل وردود سیم مفتولی می باشد و بین دو لایه سبز و زغال اخته ایی می باشد کاملا باز بماند.
مرحله پنجم: شروع به برش گلبرگ ها با کمک قیچی صاف کنید
مرحله ششم: برگ ها را با کمک کتر دالبر بر و یا قیچی دالبری ببرید .
مرحله هفتم: پوشش سبز برگ ها را دور سیم مفتولی بپیچید و سیم را درون برگ کنید و انتها را با چسب حرارتی بچسبانید تا سیم در محل خودش فیکس شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چیدمان گلبرگ ها
مرحله اول : ابتدا مانند شکل زیر دو گلبرگ را روی هم قرار دهید.(باید مرکز گلبرک ها یکسان باشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله دوم:حال گلبرگ وسط را مانند شکل زیر بین دو گلبرگ تیره رنگ خم کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله سوم: دو گلبرگ کناری را روی هم خم کنید(گلبرگ های پر رنگ روی هم و گلبرگ های کم رنگ روی هم)

 

 

 

 

 

 

مرحله چهارم: دو مروارید را در مرکز گل قرار دهید و سیم را از پشت گل وارد کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 
مرحله پنجم: گلبرگ ها را باز کنید و به آرامی به آن شکل دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله ششم:قسمت پشت برگ را روی نمد سبز ببریدو سپس مرکز آن را سوراخ کنید و از ته سیم متصل به گل وارد کنید و با چسب آن را فیکس کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله هفتم: با کمک چسب پوششی سبز رنگ دور سیم مفطولی را پوشش دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 
مرحله سرهم کردن:
مرحله اول:۵ گل را آماده کنید و کنار هم قرار دهید
مرحله دوم: گلبرگ ها را مرتب کنید تا هر ۵شاخه گلبرگ هایی مجزا و کامل پیدا کنند
مرحله سوم:۳برگ متوسط زیر ۱برگ کوچک قرار دهید
مرحله چهارم:۵برگ بزرگ را زیر برگ های متوسط قرار دهید
مرحله پنجم: با کمک چسب پوششی سبز رنگ دور تا دور سیم های گل ها و برگ ها را پوشش دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما میتوانید از انواع مختلف چیدمان استفاده کنید مثلا مانند شکل ابتدایی آن را به صورت شاخه های مجزا تهیه کنید و درون گلدان بگذارید.

مطالعه بیشتر