الگو برش میمون نمدی ۲

Binder1_Page_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الگو برش میمون نمدی ۲
با توجه به سال میمون تصمیم گرفتم امروز چند الگو برش میمون نمدی را بگذارم طرح های امروز خیلی راحتند چون تقریبا یک سره برش میخورند کافیست الگو ها را سیو کنید و سپس در اندازه مورد نظر پرینت بگیرید و به راحتی بدوزید و درونش را پر کنید و در انتها صورتش را تزیین کنید.این میمون های میتوانند برای تزیین درب ورودی و یا آویز در اتاق به کار روند و یا در سایز کوچک به عنوان عروسک-آویز و یا جاسوویچی استفاده شوندو یا کنار هفت سین چند میمون کوچک میتواند تداعی ساز سال میمون باشد و به نظرم خیلی با این میمون ها هفت سینی متفاوت خواهید داشت حتی میتوانند هدیه مناسبی برای سال نو باشند چرا که شما بدون صرف هزینه و زمان زیاد قادر به آماده سازی می باشید و این زمان کوتاه تا آغاز سال نو بهترین زمان برای شروع می باشد.
۱) (تصویر بالا)
Binder1_Page_4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۲)
Binder1_Page_5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binder1_Page_7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۳)
Binder1_Page_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_1

مطالعه بیشتر