الگو برش کفش بچگانه نمدی

الگو برش کفش بچگانه نمدی

الگو برش کفش بچگانه نمدی

الگو امروز مربوط به یک کفش نمدی نوزادی می باشد زیرا با توجه به آمدن گرما و تابستان یکی از نیازهای  نوزادان داشتن کفش هایی خنک و در عین حال زیبا می باشد شما میتوانید با کمک الگو زیر و با توجه به اندازه پای نوزاد خودتان این کفش را تهیه کنید
M7d6PephTJ4این هم مراحل کار
nbSoOMrOsTkدرانتها میتوانید با انواع گل آن را تزیین کنید

مطالعه بیشتر