الگو عروسک دزد دریایی نمدی

0Js8fF74Fs8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
الگو عروسک دزد دریایی نمدی
الگو امروز مربوط به عروسک دزد دریایی است که تمامی مراحل کار دقیقا مثل باقی عروسک هاست که در پست های قبل توضیحات کامل داده شده بود البته این عروسک در دو مدل با بدن و سر می باشد یعنی شما میتوانید این عروسک را به طور کامل و با بدن بدوزید و یا تنها از سر عروسک استفاده کنید همچینین میتوانید در سایز های مختلف و حتی در سایز کوچک به عنوان جا سویچی و یا آویز استفاده کنید .اگر میخواهید تنها سر عروسک را داشته باشید عکس زیر نشان دهنده عروسک است
Copy (2) of wFuWiJY9jgM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگو عروسک مانند شکل زیر است:
wFuWiJY9jgM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
و البته مراحل کار به صورت زیر است.
Copy of wFuWiJY9jgM
 

 

 

 

 

اما اگر میخواهید مانند تصویر ابتدایی عروسک را به شکل کامل داشته باشید باید از الگو زیر استفاده کنید.
XaaRogDvdqo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و مراحل کار مانند بالا است.

مطالعه بیشتر