جای مجله و اوراق رومیزی (نسخه لیزری و دستی)

IF

جای مجله و اوراق رومیزی:

افزودن به سبد خرید

کد ۰۰۱۰۶

فرمت ارائه شده DXF – CDR – JPG برای برش با اره مویی دستی – برقی و دستگاه لیزر CNC – CUT می باشد(ضخامت ۳ میل)

مطالعه بیشتر