جا چای کیسه ای (نسخه لیزر و دستی)

cartonus-tea-bag-dispenser

کد ۰۰۲۱۹

فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با اره مویی دستی – برقی و دستگاه لیزر cut و cnc (برای برش با اره مویی طرح را در برگه A3 پرینت گرفته شود)

مطالعه بیشتر