طرح بالبینگ حلقه با جعبه (نسخه لیزر)

طرح بالبینگ حلقه با جعبه:

افزودن به سبد خرید

کد ۰۱۰۳۱

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc

ارتفاع = ۲۱cm

ضخامت = ۵mm

مطالعه بیشتر