طرح برج میلاد (نسخه لیزر و دستی)

طرح برج میلاد

طرح برج میلاد:

۴۷ سانتی:

افزودن به سبد خرید

کد ۰۰۳۷

فرمت DXF – CDR – PDF – JPG برای برش با اره مویی دستی-برقی و دستگاه لیزر cut و cnc (ارتفاع ۴۷ ضخامت ۳ میل)

۱۳۰ سانتی:

افزودن به سبد خرید

کد ۰۰۹۵۸

فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع ۱۳۰ سانت ضخامت ۳ میل)

0037 (2)
0037 (3)
0037 (4)
0037 (5)
0037 (6)
0037 (1)

مطالعه بیشتر