طرح قطار (نسخه لیزر و دستی) رایگان

طرح قطار

طرح قطار:

نسخه دستی

دانلود طرح

نسخه لیزر

[parspalpaiddownloads id=”661″]

کد R007

فرمت DXF – CDR – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر (ضخامت ۳ میل)

قطار (1)
قطار (2)

مطالعه بیشتر