طرح پازل چوبی ۳ (اره مویی برقی)

Binder1_Page_02
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح پازل چوبی ۳ (اره مویی برقی)
طرح های امروز بیشتر مربوط به افسانه های قدیمی و موجودات مربوط به آن می باشد همچنین طرح اژدها که جز حیوانات اساطیری و خیلی پرمخاطب می باشد همچنین سعی کردم اژدها در اشکال و حالت مختلف باشد مخصوصا یک مدلی که همراه با توپ است به نظرم خیلی زیبا و جالب آمد روش کار مانند همان روشی است که در ابتدای اولین سری از این طرح ها گذاشتم و این طرح ها بیشتر مربوط به برش با کمک اره مویی برقی می باشد.برای استفاده بیشتر بهتر است ابتدا طرح ها را روی کامپیوتر سیو کنید و سپس از انها پرینت بگیرید کیفیت عکس ها بالاست لذا قابلیت این را دارد که در هر سایزی پرینت بگیرید و مورد استفاده قرار دهید.
۱)
Binder1_Page_01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۲)
Binder1_Page_20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۳)
Binder1_Page_18
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۴)
Binder1_Page_16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۵)
Binder1_Page_14
 

 

 

 

 

 

 

 

Binder1_Page_13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶)
Binder1_Page_12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۷)
Binder1_Page_10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_09
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸)
Binder1_Page_08
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_07
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۹)
Binder1_Page_06
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
۱۰)
Binder1_Page_04
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binder1_Page_03

مطالعه بیشتر