کوسن نمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوسن نمدی
گل امروز که با نمد دوخته میشود بسیار شیک و مناسب اتاق خواب است البته به عنوان کوسن نیز قابل استفاده است نکته جالب در این آموزش این است که ما به جز یه دوخت ابتدایی که در اول کار انجام میدهیم دیگر هیچ دوختی به کار نمیبریم و تمامی گلبرگ ها با کمک چسب حرارتی متصل میگردد.
برای شروع کار نیاز به دو دایره داریم که بهتر است با رنگ گلبرگ ها همخوانی داشته باشد ابتدا دو دایره را روی پارچه ببرید و شروع کنید دور تا دور آن را ببرید (اندازه دایره ها کاملا سلیقه ایی است و با توجه به مورد استفاده میتوانید کوچک و یا بزرگ انتخاب کنید) یک قسمت دایره را باز بگذارید و از همان شکاف دایره شروع به پر کردن دایره ها کنید و با نخ و سوزن شکاف باز گذاشته شده را ببندید.
ابتدا چهار گلبرگ ببرید و دو بدو روی هم قرار دهید و گلبرگ ها را ببرید اگر دوست داشتید لبه گلبرگ ها را دالبری ببرید تا بیشتر شکل گلبرگ شود و سپس هر دو گلبرگ را به گوشه ایی از دایره بردوزید .مراحل بالا را در شکل زیر ببینید:
111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال نوبت به بریدن گلبرگ ها میشود برای اینکار تقریبا به ۵۰ تا ۶۰ گلبرگ نیاز دارید پس ابتدا شکل گلبرگ ها را ببرید.حال قسمت بالایی گلبرگ را چسب حرارتی بزنید و سریع گلبرگ را از وسط تا کنید تا قسمت انتهایی کمی تا شدگی پیدا کند حال مجدد گلبرگ را چسب حرارتی بزنید و دور تا دور دایره را پر کنید .حال که یک ردیف گلبرگ چیدید عمل بالا را تکرار کنید و این بار ردیف دوم را پرکنید و همین عمل را تا انتها ادامه دهید تا دایره کاملا با گلبرگ ها پوشیده شود و تنها مرکز گل باقی بماند مراحل بالا را در شکل زیر ببینید:
222
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالا با کمک نمد زرد دایره هایی دالبری شکل و کوچک ببرید و مانند شکل زیر ابتدا از وسط و سپس از کنار تا کنیدو انتهای دایره را کوک ریز بزنید تا محکم شود و سپس این پرچم های گل را در مرکز گل با کمک چسب حرارتی متصل کنید سعی کنید کنار هم باشند تا فرمی طبیعی تر پیدا کنند.
مراحل بالا را در شکل زیر ببینید:
333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به همین سادگی کوسن فانتزی شما آمادست .

مطالعه بیشتر