قوانین و مقررات
  • قوانین سایت الگوها: این سایت با ھدف کمک به قشر ھنرمند و خدمت رسانی در زمینه انواع ھنرھا می باشد و پیرو قو ...

    قوانین سایت الگوها: این سایت با ھدف کمک به قشر ھنرمند و خدمت رسانی در زمینه انواع ھنرھا می باشد و پیرو قوانین جمھموری اسلامی ایران می باشد لذا قوانینی برای ارتباطی بھتر بین ھنر مند و دست اندرکاران سای ...

    بیشتر بخوانید