طرح لیزر گرامافون

7,000 تومان

طرح لیزر گرامافون کد : ۰۱۵۰۵ فرمت DXf – CDR – PDF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح پیانو

15,000 تومان

طرح پیانو کد ۰۱۳۷۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = ۳۵cm عرض…

طرح پیانو

3,000 تومان

طرح پیانو کد 00924 فرمت dxf -cdr برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت : 3mm

طرح گرامافون

8,000 تومان

طرح گرامافون کد ۰۰۷۲۲ فرمت DXF – CDR – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…