طرح باکس دیواری ۶ ضلعی

7,000 تومان

طرح باکس دیواری ۶ ضلعی کد ۰۰۹۶۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc در ۳…

باکس دیواری طرح پنجره

7,000 تومان

باکس دیواری طرح پنجره کد ۰۰۸۶۸ فرمت dxf – cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC ( در…

باکس دیواری طرح میکیموس

5,000 تومان

باکس دیواری طرح میکیموس کد ۰۰۸۵۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح باکس دیواری مستطیل

7,000 تومان

طرح باکس دیواری مستطیل کد ۰۰۸۵۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( ارتفاع…

باکس دیواری مربع در ۳ سایز

7,000 تومان

باکس دیواری مربع در ۳ سایز کد ۰۰۸۵۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح باکس قطره

5,000 تومان

طرح باکس قطره کد ۰۰۸۴۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut bو cnc (ضخامت ۳ میل)

باکس دیواری طرح قلب و لاو

7,000 تومان

باکس دیواری طرح قلب و لاو کد ۰۰۷۷۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح باکس دیواری دایره

7,000 تومان

طرح باکس دیواری دایره کد ۰۰۷۵۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( در…

باکس دیواری طرح گربه نر و ماده

10,000 تومان

باکس دیواری طرح گربه نر و ماده کد ۰۰۷۳۹ فرمت dxf- cdr – pdf  برای برش با دست و دستگاه لیزر…