جای میوه و شکلات

8,000 تومان

جای میوه و شکلات کد ۰۰۳۹۳ فرمت DXF – CDR -PLT – PDF برای برش با اره مویی دستی-برقی و…

جا میوه ای سلطنتی

7,000 تومان

جا میوه ای سلطنتی کد ۰۰۳۹۰ فرمت DXF – CDR – PLT برای برش با لیزر (ارتفاع جای میوه ۲۰…

طرح جامیوه ای

2,000 تومان

طرح جامیوه ای کد ۰۰۲۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

جا شکلاتی و میوه ای3 طبقه

7,000 تومان

جا شکلاتی و میوه ای3 طبقه فرمت DXF – CDR – PLT برای برش با لیزر (ارتفاع جای میوه ۲۰…