طرح جاشمعی فانوسی

7,000 تومان

طرح جاشمعی فانوسی کد : 01510 فرمت : dxf-cdr برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع : 35cm…

طرح جاشمعی ۳تایی

10,000 تومان

طرح جاشمعی ۳تایی کد : ۰۱۴۳۱ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

جا شمعی وارمر فرشته

5,000 تومان

جا شمعی وارمر فرشته کد ۰۱۲۸۸ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع= ۲۰cm…

جاشمعی طرح قفس پرنده

5,000 تومان

جاشمعی طرح قفس پرنده کد ۰۱۲۸۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزرcut و…

طرح فانوس

3,000 تومان

طرح فانوس کد ۰۱۱۰۴ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

جا شمعی وارمر خروس

7,000 تومان

جا شمعی وارمر خروس کد:۰۱۰۱۰ فرمت DXF – CDR -PDF برا برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc…

طرح جاشمعی دیواری

5,000 تومان

طرح جاشمعی دیواری کد ۰۱۰۰۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع جاشمعی = ۳۲cm…

طرح جا شمعی رومیزی

5,000 تومان

طرح جا شمعی رومیزی کد ۰۰۹۳۰ فرمت dxf – cdr – pdf برای برش با دست و دستگاه لیزر CUT…

طرح جا شمعی وارمر گل

3,000 تومان

طرح جا شمعی وارمر گل کد ۰۰۹۱۶ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…