طرح سبد کاربردی

7,000 تومان

طرح سبد کاربردی کد : ۰۱۴۳۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

طرح جاکاردی و چاقو و چنگال

7,000 تومان

طرح جاکاردی و چاقو و چنگال کد ۰۰۸۳۸ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه…

طرح جا قاشق و چنگالی قو

3,000 تومان

طرح جا قاشق و چنگالی قو کد ۰۰۸۰۱ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه…

جا قاشق و چنگالی کلاسیک

5,000 تومان

جا قاشق و چنگالی کلاسیک کد ۰۰۷۲۴ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…

طرح جای قاشق و چنگالی سنتی

7,000 تومان

طرح جای قاشق و چنگالی سنتی کد ۰۰۶۱۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح جعبه خانواده سلطنتی تودور

7,000 تومان

طرح جعبه خانواده سلطنتی تودور کد ۰۰۶۱۲ فرمت DXF – CDR -PDF برای برش با دست و لیزر cut و…

سرویس ۱۲ تیکه سنتی

35,000 تومان

سرویس ۱۲ تیکه سنتی کد ۰۰۵۹۹ فرمت DXF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( سرویس شامل -آباژور-لوستر-سینی-زیر…

سبد میوه

3,000 تومان

سبد میوه کد ۰۰۱۸۱ فرمت DXF – CDR – PDF – JPG برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

طرح جعبه کاربردی جواهرات و قاشق چنگال

6,000 تومان

طرح جعبه کاربردی جواهرات و قاشق چنگال کد ۰۰۳۲ فرمت DXf – CDR – JPG برای برش با دست و…