جعبه تیبک

5,000 تومان

جعبه تیبک کد : ۰۱۴۷۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع…

جعبه چای کیسه ای

5,000 تومان

جعبه چای کیسه ای کد : ۰۱۴۳۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول…

جای چای کیسه ای

5,000 تومان

جای چای کیسه ای کد ۰۱۳۲۸ فرمت dxf – cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC ارتفاع =…

جا چای کیسه ای و شکلات

5,000 تومان

جا چای کیسه ای و شکلات کد ۰۱۲۰۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه…

جعبه چای کیسه ای

6,000 تومان

جعبه چای کیسه ای کد ۰۱۱۸۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

جای چای کیسه ای طرح آسیاب آبی

8,000 تومان

جای چای کیسه ای طرح آسیاب آبی کد ۰۱۰۶۱ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و…

طرح جای تیبک آسیاب بادی

3,000 تومان

طرح جای تیبک آسیاب بادی کد ۰۰۸۴۵ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…