طرح زیر گلدانی

5,000 تومان

طرح زیر گلدانی کد : ۰۱۴۵۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

گلدانی چوبی

6,000 تومان

گلدانی چوبی کد ۰۱۳۸۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

گلدان مدل سه چرخه

6,000 تومان

گلدان مدل سه چرخه کد ۰۱۳۷۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

مجموعه ۱۸ طرح مروارید

20,000 تومان

مجموعه ۱۸ طرح مروارید کد ۰۱۳۷۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ۱۸ طرح…

گلدان چوبی

8,000 تومان

گلدان چوبی کد ۰۱۳۵۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc…

گلدان چوبی

7,000 تومان

گلدان چوبی کد ۰۱۳۴۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۴۰cm قطر…

طرح گلدان

3,000 تومان

طرح گلدان کد ۰۱۳۳۳ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

گلدان پروانه

5,000 تومان

گلدان پروانه کد ۰۱۳۱۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۴cm طول…

گلدان چوبی

3,000 تومان

گلدان چوبی کد : 01264 فرمت dxf-cdr-pdf برای برش با دست  ودستگاه لیزر ضخامت : 3mm عضویت در کانال تلگرام…