طرح زیر گلدانی

5,000 تومان

طرح زیر گلدانی کد : ۰۱۴۵۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

گلدانی چوبی

6,000 تومان

گلدانی چوبی کد ۰۱۳۸۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

گلدان مدل سه چرخه

6,000 تومان

گلدان مدل سه چرخه کد ۰۱۳۷۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

مجموعه ۱۸ طرح مروارید

20,000 تومان

مجموعه ۱۸ طرح مروارید کد ۰۱۳۷۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ۱۸ طرح…

گلدان چوبی

8,000 تومان

گلدان چوبی کد ۰۱۳۵۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc…

گلدان چوبی

7,000 تومان

گلدان چوبی کد ۰۱۳۴۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۴۰cm قطر…