طرح بالبینگ خرس و زرافه و قلب

5,000 تومان

طرح بالبینگ خرس و زرافه و قلب کد : 01528 فرمت : dxf- cdr برای برش با لیزر cut و…

بالبینگ مارپیچ

3,000 تومان

بالبینگ مارپیچ کد ۰۱۱۵۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۳cm

بالبینگ گربه

3,000 تومان

بالبینگ گربه کد ۰۱۱۰۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm

بالبینگ سنجاب

3,000 تومان

بالبینگ سنجاب کد ۰۱۰۹۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm ضخامت…

بالبینگ بطری

3,000 تومان

بالبینگ بطری کد ۰۱۰۸۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۷cm

بالبینگ خندان

5,000 تومان

بالبینگ خندان کد ۰۱۰۸۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۱cm