بالبینگ اهرام مصر

3,000 تومان

بالبینگ اهرام مصر کد ۰۱۱۰۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm