بالبینگ شخصیت کارتونی

3,000 تومان

بالبینگ شخصیت کارتونی کد ۰۱۲۶۹ فرمت DXF – CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۱cm