بالبینگ سیب

3,000 تومان

بالبینگ سیب کد ۰۱۱۳۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm