بالبینگ شبح

3,000 تومان

بالبینگ شبح کد ۰۱۲۵۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۶cm