بالبینگ نابغه آبی 

رایگان!

بالبینگ نابغه آبی کد ۰۱۱۷۳ فرمت DXF – CDR برای برش بات دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۲cm