بالبینگ اشکال هندسی

3,000 تومان

بالبینگ اشکال هندسی کد ۰۱۱۹۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۳cm