طرح جعبه پذیرایی شش ضلعی

10,000 تومان

طرح جعبه پذیرایی شش ضلعی کد : 01551 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و…

طرح جعبه پذیرایی 4 تایی

6,000 تومان

Reception box-laser cut file

طرح لیزر جعبه کادو

3,000 تومان

طرح لیزر جعبه کادو کد ۰۱۴۹۰ فرمت DXf – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع :…

طرح لیزر جاشکلاتی پایه دار

6,000 تومان

طرح لیزر جاشکلاتی پایه دار کد : ۰۱۴۸۶ فرمت dxf – cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC…

طرح لیزر جعبه کادو قلب

5,000 تومان

طرح لیزر جعبه کادو قلب کد : ۰۱۴۸۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح جعبه شکلات چوبی

5,000 تومان

طرح جعبه شکلات چوبی کد : ۰۱۴۵۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…

طرح لیزر جعبه

3,000 تومان

طرح لیزر جعبه کد ۰۱۴۲۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = ۱۸/۵cm…

طرح جعبه جواهرات

3,000 تومان

طرح جعبه جواهرات کد ۰۱۳۹۴ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

جعبه النگو نیم دایره

7,000 تومان

جعبه النگو نیم دایره کد: ۰۱۱۷۶ فرمت :DXF – CDR -PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…