گلدان چوبی

8,000 تومان

گلدان چوبی کد ۰۱۳۵۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و Cnc…

طرح گلدان

3,000 تومان

طرح گلدان کد ۰۱۳۳۳ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

گلدان

5,000 تومان

گلدان کد ۰۱۲۵۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع…

گلدان ویکتوریایی

10,000 تومان

گلدان ویکتوریایی کد ۰۱۲۳۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

سه چرخه گلدان

5,000 تومان

سه چرخه گلدان کد ۰۱۱۶۵ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

گلدان اژدها

3,000 تومان

گلدان اژدها کد ۰۱۰۷۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…