بالبینگ دوربین canon

5,000 تومان

بالبینگ دوربین canon کد ۰۱۰۵۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = ۲۰cm