طرح لیزر جاشمعی قلب

8,000 تومان

Candle holder-laser cut file

طرح لیزر جاشمعی سنتی

7,000 تومان

طرح لیزر جاشمعی سنتی کد : 01736 فرمت : DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه…

طرح لیزر جاشمعی پایه دار

4,000 تومان

طرح لیزر جاشمعی پایه دار کد : 01716 فرمت : DXF – CDR – PDF برای برش با دست و…

طرح لیزر جاشمعی قلب

8,000 تومان

طرح لیزر جاشمعی قلب کد : 01684 فرمت : DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه…

طرح لیزر جاشمعی پاییز

4,000 تومان

طرح لیزر جاشمعی پاییز کد : 01666 فرمت : DXF – CDR برای برشبا دستگاه لیزر cut و cnc طول…

طرح لیزر جاشمعی ببر

3,000 تومان

طرح لیزر جاشمعی ببر کد : 01630 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح لیزر جاشمعی قلب

5,000 تومان

طرح لیزر جاشمعی قلب کد : 01575 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح جعبه کاربردی 6 مدل

3,000 تومان

طرح جعبه کاربردی 6 مدل کد : 01530 فرمت : dxf- cdr براب برش با دستگاه لیزر cut وcnc ارتفاع…

طرح لیزر جاشمعی دکوراتیو

4,000 تومان

طرح لیزر جاشمعی دکوراتیو کد : 01525 فرمت : dxf-cdr برای برش با لیزر cut و cnc ارتفاع : 17cm…