طرح جای حلقه عروس و داماد

5,000 تومان

طرح جای حلقه عروس و داماد کد ۰۱۴۸۰ فرمت DXF – CDR برای برش لیزر cut و cnc ارتفاع :۱۵cm…

طرح جعبه انگشتر

3,000 تومان

طرح جعبه انگشتر کد : ۰۱۴۴۶ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

جاانگشتری قلب

7,000 تومان

جاانگشتری قلب کد ۰۱۳۲۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

جعبه حلقه

2,000 تومان

جعبه حلقه کد ۰۱۳۰۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

جاانگشتری

5,000 تومان

جاانگشتری کد ۰۱۲۴۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = ۳mm

جاانگشتری دوبل کلبه

7,000 تومان

جاانگشتری دوبل کلبه کد ۰۱۲۴۳ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح جاانگشتری کلبه

5,000 تومان

طرح جاانگشتری کلبه کد ۰۱۰۳۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۵cm…

طرح جعبه ساعت عروس و داماد

8,000 تومان

طرح جعبه ساعت عروس و داماد کد ۰۰۹۴۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح جا انگشتری دوبل

6,000 تومان

طرح جا انگشتری دوبل کد ۰۰۸۰۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…