ست جادستمال کاغذی رادیو و تلویزیون و سطل زباله

15,000 تومان

ست جادستمال کاغذی رادیو و تلویزیون و سطل زباله کد : ۰۱۴۷۸ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه…

طرح سرویس ۱۱ پارچه

10,000 تومان

طرح سرویس ۱۱ پارچه کد : ۰۱۴۳۸ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت…

مجموعه ۱۸ طرح مروارید

20,000 تومان

مجموعه ۱۸ طرح مروارید کد ۰۱۳۷۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ۱۸ طرح…

جای وسایل نوزاد

5,000 تومان

جای وسایل نوزاد کد ۰۱۳۱۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = ۳mm

ست جعبه جواهرات

15,000 تومان

ست جعبه جواهرات کد ۰۱۱۷۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = ۳mm…

سرویس وسایل بچه

5,000 تومان

سرویس وسایل بچه کد ۰۱۱۳۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت = ۳mm

ست جواهرات الماس

20,000 تومان

ست جواهرات الماس کد ۰۱۰۵۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ***در ۲ طرح…

طرح سرویس ۹ تیکه

25,000 تومان

طرح سرویس ۹ تیکه کد ۰۱۰۱۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت =…

سرویس ۱۲ تیکه سنتی

35,000 تومان

سرویس ۱۲ تیکه سنتی کد ۰۰۵۹۹ فرمت DXF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ( سرویس شامل -آباژور-لوستر-سینی-زیر…