طرح لیزر سینی

8,000 تومان

Tray – Laser Cut File

طرح لیزر سینی کشو دار

10,000 تومان

طرح لیزر سینی کشو دار کد : 01779 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و…

طرح لیزر سینی پذیرایی در 9 مدل

5,000 تومان

طرح لیزر سینی پذیرایی در 9 مدل کد : 01570 فرمت : DXF – CDR برای برش با لیزر cut…

طرح سینی و جای استکانی

5,000 تومان

طرح سینی و جای استکانی کد : ۰۱۴۲۸ فرمت DXF – CDR برای برش لیزر cut و cnc

طرح سینی چای

3,000 تومان

طرح سینی چای کد ۰۱۳۹۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

شکلات خوری ۳ تیکه گل

7,000 تومان

شکلات خوری ۳ تیکه گل کد ۰۱۳۶۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول…

سرویس سینی سه تیکه

5,000 تومان

سرویس سینی سه تیکه کد ۰۱۱۳۰ فرمت DXF – CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc سایز =…

سینی طرح کبوتر

7,000 تومان

سینی طرح کبوتر کد ۰۱۰۵۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح سرویس ۹ تیکه

25,000 تومان

طرح سرویس ۹ تیکه کد ۰۱۰۱۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ضخامت =…