طرح برج ایفل در ۱۵ سایز

4,000 تومان

طرح برج ایفل در ۱۵ سایز کد : ۰۱۴۶۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و…

طرح برج ایفل در ۵ سایز

10,000 تومان

طرح برج ایفل در ۵ سایز کد : ۰۱۴۶۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و…

طرح کلبه

3,000 تومان

طرح کلبه کد ۰۱۳۹۸ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۳cm طول…

مجسمه آزادی

5,000 تومان

مجسمه آزادی کد ۰۱۳۹۲ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

ستون دکوری

5,000 تومان

ستون دکوری کد ۰۱۳۸۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۹۰cm طول…

خانه حیاط دار

6,000 تومان

خانه حیاط دار کد ۰۱۳۸۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = ۵۰cm…