طرح لیزر جای دستمال و نمکدان

10,000 تومان

Napkin holder and salt shaker with toothpick

طرح لیزر نظم دهنده میز رستوران

8,000 تومان

Desk Organizer laser cut file

طرح لیزر جا ادویه

6,000 تومان

طرح لیزر جا ادویه کد ۰۱۴۹۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع :…

جای فلفل و نمکدان

8,000 تومان

جای فلفل و نمکدان کد ۰۱۳۳۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع =…

جای فلفل و نمکدان چوبی

7,000 تومان

جای فلفل و نمکدان چوبی کد ۰۱۳۲۱ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…

جای فلفل و نمکدان

7,000 تومان

جای فلفل و نمکدان کد ۰۱۲۷۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc طول =…