طرح لیزر نظم دهنده میز رستوران

8,000 تومان

Desk Organizer laser cut file

طرح لیزر جعبه چاقو چنگال

8,000 تومان

طرح لیزر جعبه چاقو چنگال کد : 01668 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و…

طرح لیزر جای قاشق و چنگال کشودار

8,000 تومان

طرح لیزر جای قاشق و چنگال کشودار کد : 01663 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر…

طرح لیزر جا قاشق و چنگالی

7,000 تومان

Spoon and fork box laser cut file

طرح لیزر زیر لیوانی و جای چاقو چنگال قو

6,000 تومان

طرح لیزر زیر لیوانی و جای چاقو چنگال قو کد : 01567 فرمت : DXF – CDR برای برش با…

طرح سبد کاربردی

7,000 تومان

طرح سبد کاربردی کد : ۰۱۴۳۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

طرح جاکاردی و چاقو و چنگال

7,000 تومان

طرح جاکاردی و چاقو و چنگال کد ۰۰۸۳۸ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه…

طرح جا قاشق و چنگالی قو

3,000 تومان

طرح جا قاشق و چنگالی قو کد ۰۰۸۰۱ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه…

جا قاشق و چنگالی کلاسیک

5,000 تومان

جا قاشق و چنگالی کلاسیک کد ۰۰۷۲۴ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…