طرح بالبینگ 5 مدل

5,000 تومان

طرح بالبینگ 5 مدل کد : 01597 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح بالبینگ خرس و زرافه و قلب

5,000 تومان

طرح بالبینگ خرس و زرافه و قلب کد : 01528 فرمت : dxf- cdr برای برش با لیزر cut و…

طرح لیزر بالبینگ بابانوئل

2,000 تومان

طرح لیزر بالبینگ بابانوئل کد ۰۱۴۹۳ فرمت CDR و DXF برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع :…

طرح بالبینگ قلب و دست

5,000 تومان

طرح بالبینگ قلب و دست کد ۰۱۴۲۱ فرمت DXF – CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر CUT و…

طرح بالبینگ عکاس

3,000 تومان

طرح بالبینگ عکاس کد ۰۱۴۲۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع :۱۹cm

طرح بالبینگ قفل و کلید

5,000 تومان

طرح بالبینگ قفل و کلید کد ۰۱۴۱۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc