طرح کالسکه و اسب

7,000 تومان

طرح کالسکه و اسب کد ۰۰۸۱۹ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut…

طرح گاری

6,000 تومان

طرح گاری   کد ۰۰۷۹۴ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح ۳چرخه تزئینی

6,000 تومان

طرح ۳چرخه تزئینی کد ۰۰۷۸۰ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و…

طرح ۲ گاری

3,000 تومان

طرح ۲ گاری کد ۰۰۶۹۷ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (طول ۲۵ عرض…

طرح فرغون

2,000 تومان

طرح فرغون کد ۰۰۶۵۳ فرمت DXf – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح اررابه

5,000 تومان

طرح اررابه کد ۰۰۶۱۱ فرمت DXF – CDR – PDF بری برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc…

سه چرخه تزینی کاربردی

3,000 تومان

سه چرخه تزینی کاربردی کد ۰۰۵۸۲ فرمت DXF – CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (سبد پشتی…

گاری دستی و جای خشکبار

5,000 تومان

گاری دستی و جای خشکبار کد ۰۰۵۷۰ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر…

جا شکلاتی طرح فرغون

5,000 تومان

جا شکلاتی طرح فرغون کد ۰۰۳۰۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با اره مویی دستی – برقی…