بالبینگ بطری

3,000 تومان

بالبینگ بطری کد ۰۱۰۸۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۷cm