بالبینگ اهرام مصر

3,000 تومان

بالبینگ اهرام مصر کد ۰۱۰۹۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۱cm