بالبینگ گلدان

5,000 تومان

بالبینگ گلدان کد ۰۱۲۲۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۰cm