جای بطری

7,000 تومان

جای بطری کد ۰۱۳۶۵ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۶۵cm طول…

کلبه بار

5,000 تومان

کلبه بار کد ۰۱۳۴۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول = ۲۰cm عرض…