طرح جعبه پذیرایی 6 تایی

7,000 تومان

طرح جعبه پذیرایی 6 تایی کد : 01550 فرمت :  DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و…

طرح جعبه پذیرایی جدید

10,000 تومان

طرح جعبه پذیرایی جدید کد : 01543 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیرر cut و cnc…

طرح جعبه پذیرایی

10,000 تومان

طرح جعبه پذیرایی کد : 01538 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول…

طرح جعبه پذیرایی شش ضلعی

10,000 تومان

طرح جعبه پذیرایی شش ضلعی کد : 01551 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و…

طرح لیزر جعبه پذیرایی و زیر لیوانی

10,000 تومان

Reception box wite coaster-laser cut file

طرح جعبه پذیرایی و زیر لیوانی وارمر دار

10,000 تومان

طرح جعبه پذیرایی و زیر لیوانی وارمر دار کد : 01552 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه…

طرح لیزر جعبه پذیرایی 3 مدل

10,000 تومان

طرح لیزر جعبه پذیرایی 3 مدل کد : 01563 فرمت : DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut…

طرح جعبه پذیرایی دایره

10,000 تومان

طرح جعبه پذیرایی دایره کد : 01572 فرمت : DXF – CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc…

طرح جعبه پذیرایی 4 تایی

6,000 تومان

Reception box-laser cut file