طرح لیزر ساعت دیواری حباب

3,000 تومان

طرح لیزر ساعت دیواری حباب کد : ۰۱۴۸۷ فرمت DXF – CDR برای برش بادستگاه لیزر cut و cnc برای…

طرح ساعت سر گربه

3,000 تومان

طرح ساعت سر گربه کد ۰۱۴۰۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc برای خرید…

ساعت موزیک

3,000 تومان

ساعت موزیک کد ۰۱۱۳۷ فرمت DXF – CDR – PDF برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc

ساعت عروسکی

5,000 تومان

ساعت عروسکی کد ۰۱۰۹۳ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۳۴cm طول…

طرح ساعت بچگانه خورشید

5,000 تومان

طرح ساعت بچگانه خورشید کد ۰۱۰۲۹ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۶cm…

طرح ساعت گربه ملوس

3,000 تومان

طرح ساعت گربه ملوس کد ۰۰۹۶۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دست و دستگاه لیزر cut و cnc