طرح سینی و جای استکانی

5,000 تومان

طرح سینی و جای استکانی کد : ۰۱۴۲۸ فرمت DXF – CDR برای برش لیزر cut و cnc

شکلات خوری ۳ تیکه گل

7,000 تومان

شکلات خوری ۳ تیکه گل کد ۰۱۳۶۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc طول…

سرویس سینی سه تیکه

5,000 تومان

سرویس سینی سه تیکه کد ۰۱۱۳۰ فرمت DXF – CDR  برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc سایز =…

طرح سینی ۵ تیکه

10,000 تومان

Tray 5 size laser cutting file

سرویس سینی ۶ تیکه

15,000 تومان

سرویس سینی ۶ تیکه کد ۰۰۷۵۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc در ۲…

طرح سینی سنتی

5,000 تومان

طرح سینی سنتی کد ۰۰۶۳۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc (طول ۳۴ عرض…