بالبینگ سفید برفی

3,000 تومان

بالبینگ سفید برفی کد ۰۱۰۹۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و Cnc ارتفاع = ۲۳cm