بالبینگ سفینه فضایی

3,000 تومان

بالبینگ سفینه فضایی کد ۰۱۲۱۶ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۱۸cm