بالبینگ مار کبری

5,000 تومان

بالبینگ مار کبری کد ۰۱۰۶۲ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm