بالبینگ ماشین قدیمی

رایگان!

بالبینگ ماشین قدیمی کد ۰۱۲۶۵ فرمت dxf – cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC ارتفاع = ۱۸CM