بالبینگ اشکال هندسی

3,000 تومان

بالبینگ اشکال هندسی کد ۰۱۱۹۴ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۳cm

طرح بالبینگ هندسی

5,000 تومان

طرح بالبینگ هندسی کد ۰۱۱۴۰ فرمت DXF – CDR برای برش با دستگاه لیزر cut و cnc ارتفاع = ۲۵cm

طرح بالبینگ هندسی

2,000 تومان

طرح بالبینگ هندسی کد ۰۰۸۶۷ فرمت dxf – cdr برای برش با دستگاه لیزر CUT و CNC (ارتفاع ۲۰ ضخامت…